تزریق چربی در صورت :

در بیمارانی که دچار فرورفتگی در ناحیه زیر چشمها و یا شقیقه ها هستند و یا خطوط عمیق ناحیه خنده هستند می توان با کشیدن چربی از ناحیه شکم و یا پهلوها و تزریق آنها در ناحیه فرورفته صورت این نقایض را برطرف کرد .

.تمامی حقوق این سایت برای دکتر بهزاد فرخی محفوظ میباشد